Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự các cấp và các chùa tích cực phối hợp cung cấp thông tin trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021TLYT – Ngày 2/7/2021, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) ra văn bản gửi tới Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và các chùa, các cơ sở tự viện về việc tích cực phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở tự viện trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Theo đó, Ban Thường trực HĐTS đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp thông tin cho các điều tra viên kịp thời, đầy đủ, chính xác theo biểu mẫu thống kê về cơ sở tự viện.

Khi cung cấp thông tin kê khai mục A4 thông tin về hoạt động của cơ sở gồm các khoản kinh phí chi cho hoạt động quản lý, vận hành của cơ sở tự viện như: đồ cúng lễ Tam bảo, chi phí sinh hoạt hàng ngày, chi phí điện nước, chất đốt, chi phí tu bổ, sửa chữa cơ sở tự viện và các khoản thù lao khác… Trong đó, lưu ý khi kê khai kinh phí hoạt động từ thiện xã hội, chỉ kê khai những khoản kinh phí mà cơ sở tự viện đóng góp trong công tác từ thiện (không bao gồm các khoản của tín đồ và các nhà hảo tâm đóng góp (để đảm bảo sự chính xác của nguồn tiền công đức cho trụ trì và cơ sở tự viện.

Ngoài ra, mục A4.2 là các hoạt động ngoài chuyên mục tín ngưỡng, tôn giáo, tức là các hoạt động tham gia sản xuất, nghề thủ công, phát hành văn hóa phẩm…

Tổng cục Thống kê tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2, thực hiện từ ngày 01-30/7/2021 trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin của khảng 5,2 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và khoảng 45.000 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Trước đó, giai đoạn 1 đã tiến hành từ ngày 1/3 đến 30/5/2021 nhằm thực hiện thu thập thông tin toàn bộ các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Đây là chủ trương chung trong cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương.

Mai Anh

 

 


Tin cùng chuyên mục