Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Ngày: 07/12/17 11561 lượt xem
   Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng trị sự GHPGVN tại công văn số: 015/CV-HĐTS ngày 15 tháng 02 năm 2017 và chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số: 942/UBND-VX1 ngày 17-02 năm 2017; Giáo hội Phật giáo ...
Phân công nhiệm vụ Ban thường trực và Ban thư ký, văn phòng Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

Phân công nhiệm vụ Ban thường trực và Ban thư ký, văn phòng Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

Ngày: 07/12/17 7865 lượt xem
GIÁO HỘI PGVN TỈNH QUẢNG NINH BAN TRỊ SỰ Số: 37/TB-BTS ...