Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIIKính gửi:       - Chư Tôn Đức trụ trì các Tự viện.

- Các giới tử.

Căn cứ kế hoạch công tác Phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và nhu cầu của các Phật tử mới xuất gia.

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh thống nhất tổ chức “Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XII”, thời gian dự kiến vào ngày 01, 02 tháng 12 năm 2022 (ngày 08, 09 tháng 11 năm Nhâm Dần).

Để các Thầy nghiệp sư và giới tử chuẩn bị được tốt, Ban Trị sự xin thông báo 1 số việc như sau:

1. Tiêu chuẩn của Thầy nghiệp sư cho đệ tử thụ giới:

-                    Đối với Nghiệp sư Tăng (Y chỉ sư Tăng): là vị trụ trì có đủ 10 tuổi hạ.

- Đối với Nghiệp sư Ni (Y chỉ sư Ni): là vị trụ trì có đủ 12 tuổi hạ.

2.Tiêu chuẩn Giới tử được tuyển chọn thụ giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu ni:

- Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi

- Không vi phạm pháp luật nhà nước.

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

- Đã thụ Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất 2 năm

- Có trình độ văn hóa Trung học phổ thông hoặc tương đương, trình độ Phật pháp: Trung cấp Phật học hoặc đang theo học Trung cấp Phật học trở lên.

3. Tiêu chuẩn giới tử được tuyển chọn thụ giới Sa di, Sa di ni:

- Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên.

- Không vi phạm Pháp luật nhà nước.

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

- Có thời gian tu học ít nhất 2 năm kể từ ngày xuất gia .

- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương

- Thuộc lòng 2 thời nghi thức tụng niệm của Hệ phái.

4. Hồ sơ xin thụ giới:

-  Hồ sơ thụ giới gồm:

+ Đơn xin thụ giới  của giới tử có chữ ký chấp thuận của Thầy Nghiệp sư và Ban Trị sự PG cấp huyện (nếu giới tử ngoài tỉnh phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự cấp tỉnh).

+ Sơ yếu lý lịch (03 bản)

+ Lý lịch tư pháp (03 bản)

+ Giấy khám sức khỏe (01 bản)

+ Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân photo (01bản)

+ Các bằng cấp theo quy định photo (01 bản)

+ 04 ảnh 3x4

-                    Nếu giới tử tỉnh ngoài phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh.

- Hồ sơ xin thụ giới phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh từ ngày 12 tháng 09 năm 2022.

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 12/11/2022 (ngày 19 tháng 10 năm Nhâm Dần).

Vậy Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các Thầy Nghiệp sư, các giới tử chuẩn bị được tốt, nộp hồ sơ đúng thời gian quy định để Ban tổ chức Đại giới đàn xét duyệt, đăng ký thụ giới đúng kế hoạch.

 
 

Tin cùng chuyên mục