Ban Trị sự tỉnh Quảng Ninh nhận được hơn 739 triệu đồng ủng hộ quỹ Vaccine tính đến ngày 11/8TLYT - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kế hoạch vận động của tỉnh Quảng Ninh và Thông bạch của Trung ương GHPGVN về việc quyên góp ủng hộ quỹ Vaccine và quỹ phòng chống dịch Covid – 19; Với tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, ngày 28/5/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã ra thông bạch kêu gọi Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm chung tay đóng góp kinh phí mua Vaccine và nhu yếu phẩm ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Ban Trị sự xin cập nhật danh sách ủng hộ của các chùa, các tổ Phật tử, đạo tràng tính đến ngày 11/8/2021. Tổng cộng số tiền quyên góp được đến thời điểm hiện tại là 739.070.000  VNĐ.

STT

Ngày tháng

Nội dung

Tổng (VNĐ)

739.070.000     

1

28/5/2021

Gia đình con Tuấn Lan ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

5.000.000

2

28/5/2021

Mã 860601280521195155 ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

300.000

3

28/5/2021

Đại đức Thích Minh Hồng, trụ trì chùa Minh Tâm, Hà Khẩu, Hạ Long ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

10.000.000

4

28/5/2021

Tổ Phật tử ông Nguyễn Danh Hải, Bí Thượng ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19

400.000

5

29/5/2021

Đại đức Thích Đạo Hoan, trụ trì chùa Hoàng Xá, Bình Dương, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

1.000.000

6

29/5/2021

Thầy Thích Tịnh Hòa, trụ trì chùa Sùng Khánh, Mỹ Cụ, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

5.000.000

7

30/5/2021

Phật tử Bùi Hương - GVCN 4A2 ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

1.000.000

8

31/5/2021

Đại đức Thích Bản Tường, trụ trì chùa Lôi Âm, Đại Yên, Hạ Long ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19

10.000.000

9

31/5/2021

Tổ Phật tử bà Tô Thị Minh, Liên Phương - Đồng Minh, Uông Bí ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19

2.100.000

10

31/5/2021

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, Quang Trung, Uông Bí ủng hộ quỹ  Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

100.000.000

11

31/5/2021

Thầy Thích Nữ Lâm Huệ Nguyệt, trụ trì chùa Linh Sơn, Thanh Sơn, Uông Bí ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

10.000.000

12

31/5/2021

Đạo tràng Pháp Hoa Long Tiên, Hạ Long ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

10.000.000

13

1/6/2021

Thầy Thích Tịnh Linh (Hoàng Thị Nghị), trụ trì chùa Vạn Ninh, Móng Cái ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

5.000.000

14

1/6/2021

Trụ trì chùa Mễ Sơn, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

2.000.000

15

1/6/2021

Đại đức Thích Khai Tùng (Tạ Văn Hóa), trụ trì chùa Thường, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

50.000.000

16

2/6/2021

Thầy Thích Tịnh Hải, Đông Triều và Phật tử Hải Phòng ủng hộ quỹ Vaccine Covid- 19 (chuyển khoản)

30.000.000

 

17

3/6/2021

Tổ Phật tử bà Hoàng Thị Tuyết , Bí Trung 2, Phương Đông ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19 

                500.000

18

4/6/2021

Tổ Phật tử bà Mai Thị Phương, Cửa Ngăn, Phương Đông ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19 

             1.000.000

19

4/6/2021

Đại đức Thích Khai Từ, trụ trì chùa Trúc Lâm Cô Tô, huyện Cô Tô ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19 

           10.000.000

20

4/6/2021

Thầy Thích Hoa An, trụ trì chùa Vạn Ninh, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19 

           10.000.000

21

4/6/2021

Thầy Thích Viên Phước, trụ trì chùa Long Khánh, Điền Công, Uông Bí ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19 

             5.000.000

22

5/6/2021

Thầy Thích Viên Khuê, trụ trì chùa Mo, Kim Sơn, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19 

             3.000.000

23

5/6/2021

Tổ Phật giáo khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19 

             1.000.000

24

10/6/2021

Đại đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Hoàng Lỗ, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

           10.000.000

25

3/6/2021

Đại đức Thích Tâm Đạt và Phật tử chùa Tùng Lâm ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

           16.000.000

26

10/6/2021

Đại đức Thích Khai Hỷ, trụ trì chùa Hải Hà, huyện Hải Hà ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

           10.000.000

27

10/6/2021

Thầy Thích Nữ Khánh Thảo (Phan Thị Chinh Trúc), trụ trì chùa Quỳnh Biểu, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

             1.000.000

28

10/6/2021

Tổ Phật tử Chu Văn Chiến + Mai Thị Nga Dương , Bái Tử Long, Cẩm Trung, Cẩm Phả ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

             1.500.000

29

10/6/2021

Sư cô Thích Nữ Lâm Sơn Định, trụ trì chùa Gia Mô, Kim Sơn, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

             2.000.000

30

10/6/2021

Sư cô Thích Diệu Lương, trụ trì chùa Bồ Đài, Đại Yên, Hạ Long ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

             5.000.000

31

10/6/2021

Chùa Long Tiên, phường Hà Khẩu, Hạ Long ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

         100.000.000

32

10/6/2021

Tổ Phật tử bà Vũ Thị Thịnh, đạo tràng Phố Hiến ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

             1.020.000

33

10/6/2021

Đại đức Thích Tâm Tịnh, trụ trì chùa Tiêu Dao, Hà Khẩu, Hạ Long ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

           10.000.000

34

10/6/2021

Tổ Phật tử bà Nguyễn Thị Tâm, đạo tràng Nam Khê, Uông Bí ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

             1.000.000

35

10/6/2021

Thầy Thích Tịnh Giới (Lê Thị Thủy), trụ trì chùa Trà Linh, Hải Yên, thị xã Quảng Yên ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

             1.000.000

36

10/6/2021

Thầy Thích Huệ Pháp và Phật tử chùa An Long, Tiên Lãng, Tiên Yên ủng hộ quỹ Vaccine  Covid- 19  (chuyển khoản)

           17.000.000


 

37

11/6/2021

Thầy Thích Thanh Dương, trụ trì chùa Vãng, Cộng Hòa, Quảng Yên ủng hộ quỹ Vaccine Covid -19

             5.000.000

38

11/6/2021

Chùa Từ Tâm, Cao Sơn, Cẩm Phả ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

             5.000.000

39

11/6/2021

Chùa Cảnh Huống, Yên Đức, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

           10.000.000

40

12/6/2021

Tổ Phật tử Đền Mắt Rồng, Tân Lập 2, Phương Đông ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

             1.500.000

41

12/6/2021

Tổ Phật tử bà Lê Thị Lưu, Tân Lập, Phương Đông ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

             1.000.000

42

12/6/2021

Phật tử Bà Nguyễn Thị Vượng, Tân Lập, Phương Đông ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

                200.000

43

14/6/2021

Tổ Phật tử Bà Nguyễn Thị Cán, Dốc Đỏ 1, PHương Đông ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

                500.000

44

14/6/2021

Tổ Phật tử Bà Trần Thị Hằng - Đền Tân Lập, Phương Đông ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

             2.000.000

45

14/6/2021

Đại đức Thích Bảo Minh, trụ trì chùa Vầu, Bình Dương, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản)

           10.000.000

46

14/6/2021

Tập thể học sinh Lớp 4A - Cẩm Sơn 2 ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản)

             1.000.000

 

47

15/6/2021

Tổ Phật tử bà Vũ Thị Tài, Thanh Sơn, Uông Bí ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

             5.000.000

48

17/6/2021

Tổ phật tử bà Phạm Thị Dung, Bí Thượng, Phương Đông ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

                500.000

49

18/6/2021

Đạo tràng Chánh Tín, thành phố Hạ Long ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

           10.000.000

50

19/6/2021

Tịnh độ Đạo tràng Quảng Ninh ủng hộ quỹ Vaccine Covid -19

             7.000.000

51

19/6/2021

Chùa Thông Tán, An Sinh, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

             5.000.000

52

19/6/2021

Chùa Ngọc Thanh, Thủy An, Đông Triều ủng hộ quỹ Vacccine Covid - 19

             5.000.000

53

20/6/2021

Tổ Phật tử khu Hồng Hà, Phương Nam, Uông Bí ủng hộ quỹ Vacccine Covid - 19

             1.000.000

54

21/6/2021

Tổ Phật tử bà Nguyễn Thị Nhẽ, Tâm Lập, Phương Đông, Uông Bí ủng hộ quỹ Vacccine Covid - 19

             1.000.000

55

21/6/2021

Chùa Phổ Am, Bắc Sơn, Uông Bí ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

             5.000.000

56

21/6/2021

Tổ phật tử bà Trần Thị Sửu, ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

                500.000

57

24/6/2021

Ni sư Thích Đàm Linh, chùa Tế, Mạo Khê, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19

           20.000.000

58

25/06/2021

Chùa Xuân Lan, Móng Cái, Quảng Ninh ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản)

           50.000.000

59

25/06/2021

Chùa Hồ Thiên, Bình Khê, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản)

             6.000.000

60

'25/06/2021

Tổ Phật tử bà Trần Thị Lý, phường Vàng Danh ủng hộ quỹ Caccine Covid - 19 (chuyển khoản)

             3.000.000

61

25/06/2021

Chùa Bùi Xá, Quảng Yên ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản )

             1.000.000

62

25/06/2021

Chùa Báo Ân, Thủy An, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản )

             4.000.000

63

25/06/2021

Chùa Linh Sơn, Hoàng Quế, Đông Triều ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản)

             5.000.000

 
 

64

26/6/2021

Tổ Phật tử Điền Công, Uông Bí ủng hộ quỹ mua vaccine Covid - 19

             5.000.000

65

27/6/2021

Tổ Phật tử bà Phạm Thị Sửu, Bắc Sơn, Uông Bí ủng hộ quỹ mua vaccine Covid - 19

             2.000.000

66

27/6/2021

Hội quỹ xã Thượng Yên Công ủng hộ quỹ mua vaccine Covid - 19 (chuyển khoản)

             2.050.000

67

27/6/2021

Đạo tràng Bồ đề Cẩm Phả ủng hộ quỹ mua Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản)

             2.000.000

68

27/6/2021

Chùa La Dương, Đông Triều cùng Phật tử ủng hộ quỹ mua Vaccine Covid - 19 (chuyển khoản)

           10.000.000

69

01/7/2021

Chùa Cái Bầu, Vân Đồn ủng hộ quỹ Vaccine Covid -19 (chuyển khoản)

           50.000.000

 

70

05/7/2021

Chùa Quan Lạn, Linh Quang, Vân Đồn, Quảng Ninh

           5.000.000

 

71

11/8/2021

Chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ủng hộ quỹ Vaccine Covid - 19 

       50.000.000

 
 
 Ban Biên tập Trúc Lâm Yên Tử

Tin cùng chuyên mục