Chùa Long Tiên - TP. Hạ Long thông báo chương trình khóa lễ Sám hối hàng tháng


TLYT - Khóa lễ Sám Hối là một trong những nghi thức tu tập không thể thiếu của người đệ tử Phật và thường được tổ chức vào các ngày 14 & 30 âm lịch theo định kì hằng tháng. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại và suy xét mọi điều mà mình đã tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại dù là cố ý hay vô ý. Thành tâm đối trước Phật đài cầu sám hối và khởi tâm tu sửa những lầm lỗi, si mê của mình. Tham gia khóa lễ Sám Hối chúng ta sẽ được những lợi ích sau:

 1- Làm cho tâm tính con người được trong sạch, diệt trừ não phiền.
2- Phát triển tính thành thật hạnh thanh cao của bậc Thánh hiền.
3- Dứt tội sinh phúc và thẳng tiến đến giải thoát an vui.
 
Nhờ các phương pháp sám hối của Phật giáo, con người có thể cải hóa lòng mình, làm cho đời sống cá nhân hạnh phúc tốt đẹp, đời sống xã hội được hòa bình và an ổn.
 
Mời toàn thể các đạo tràng, Phật tử và nhân dân về chùa tham dự khóa lễ.
 
Thời gian: 19h15 ngày 14 & 30 âm lịch hàng tháng.
 
Địa điểm: Chùa Long Tiên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 
 
Xin trân trọng thông báo!