Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Sáu (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Sáu (Bình giảng)

Ngày: 04/06 119 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Sáu(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông)Thực thế! Hãy sá vô tâm, tự nhiên hợp đạo. Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm; đạt một lòng thì thông tổ giáo.Nhận văn giải nghĩa, lạc lài nên thiền khách bơ vơ; chứng ...
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Bảy (Bình giảng)

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Bảy (Bình giảng)

Ngày: 04/06 261 lượt xem
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Bảy(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông)Vậy mới hay: Phép Bụt trọng thay; rèn mới cóc hay.Vô minh hết bồ đề thêm sáng; phiền não rồi đạo đức càng say.Xem phỏng lòng kinh, lời Bụt thốt dễ cho thấy dấu; học ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ ba (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ ba (Bình giảng)

Ngày: 25/05 140 lượt xem
CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - Hội Thứ Ba(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) Nếu mà cóc, tội ắt đà không, phép học lại thông.Gìn tính sáng mựa lạc tà đạo; sửa mình học cho phải chính tông.Chỉn Bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ; vong ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Bình giảng)

Ngày: 25/05 214 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Tư (Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) ...
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm (Bình giảng)

Ngày: 25/05 148 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - Hội Thứ Năm(Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông) Vậy mới hay: Bụt ở cong nhà; chẳng phải tìm xa.Nhân khuây bản nên ta tìm Bụt; đến cóc hay chỉn Bụt là ta.Thiền ngỏ năm câu, nằm nhãn cong quê Hà hữu; kinh xem ...
Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Bình giảng)

Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Bình giảng)

Ngày: 21/05 169 lượt xem
Cư trần lạc đạo phú - HỘI THỨ HAI (Trần Nhân Tông)Biết vậy! Miễn được lòng rồi; chẳng còn phép khác.Gìn tính sáng, tính mới hầu an; nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác.Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương; dừng hết tham sân, mới lảu ...
Cư trần lạc đạo phú (Nguyên văn)

Cư trần lạc đạo phú (Nguyên văn)

Ngày: 20/05 177 lượt xem
Bài Cư Trần Lạc Đạo là bài phú gồm mười Hội, trình bày phương pháp tu tập của một vị vua xuất gia, đó là vua Trần Nhân Tông. Sau khi xuất gia, vua có hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ. Đây là sáng tác tiếng Nôm đầu tiên tại Việt Nam. HỘI THỨ NHẤT ...
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Hội Thứ Nhất (Bình giảng)

Cư Trần Lạc Đạo Phú - Hội Thứ Nhất (Bình giảng)

Ngày: 20/05 403 lượt xem
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Hội Thứ Nhất  (Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông)Mình ngồi thành thị; nết dùng sơn lâm.Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính; nửa ngày rồi tự tại thân tâm.Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quýThị phi tiếng lặng, được dầu ...
Tuệ Trung Thượng Sĩ

Tuệ Trung Thượng Sĩ

Ngày: 01/05 174 lượt xem
DIỆN MỤC TUỆ TRUNGSách Hoàng Việt Văn Tuyển nói Tuệ Trung thượng sĩ là Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tảng, con lớn của Trần Hưng Ðạo. Sự thực thì tuy Tuệ Trung thượng sĩ có tước hiệu là Hưng Ninh Vương, nhưng ông không phải tên là Trần Quốc ...
Tiểu sử Thiền sư Pháp Loa

Tiểu sử Thiền sư Pháp Loa

Ngày: 25/03 895 lượt xem
Thiền sư Pháp Loa (1284 - 1330) – Tổ thứ 2 của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử TLYT - Sư tên thực là Đồng Kiên Cương, sinh năm Thiệu Bảo thứ sáu (1284) ngày mùng 7 tháng 5, quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải ...