Thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XIKính gửi:     - Chư Tôn Đức trụ trì các Tự viện.

- Các giới tử.

Căn cứ kế hoạch công tác Phật sự năm 2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và nhu cầu của các Phật tử mới xuất gia.

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh thống nhất tổ chức “Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI”, thời gian dự kiến vào ngày 16, 17 tháng 12 năm 2020 (ngày 03, 04 tháng 11 năm Canh Tý).

Để các Thầy nghiệp sư và giới tử chuẩn bị được tốt, Ban Trị sự xin thông báo 1 số việc như sau:

1. Tiêu chuẩn của Thầy nghiệp sư cho đệ tử thụ giới:

-                                           Đối với Nghiệp sư Tăng (Y chỉ sư Tăng): là vị trụ trì có đủ 10 tuổi hạ.

- Đối với Nghiệp sư Ni (Y chỉ sư Ni): là vị trụ trì có đủ 12 tuổi hạ.

2.Tiêu chuẩn Giới tử được tuyển chọn thụ giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu ni:

- Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi

- Không vi phạm pháp luật nhà nước.

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

- Đã thụ Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất 2 năm

- Có trình độ văn hóa Trung học phổ thông hoặc tương đương, trình độ Phật pháp: Trung cấp Phật học hoặc đang theo học Trung cấp Phật học trở lên.

3. Tiêu chuẩn giới tử được tuyển chọn thụ giới Sa di, Sa di ni:

- Tuổi đời từ 16 tuổi trở lên.

- Không vi phạm Pháp luật nhà nước.

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

- Có thời gian tu học ít nhất 2 năm kể từ ngày xuất gia .

- Trình độ văn hóa: tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương

- Thuộc lòng 2 thời nghi thức tụng niệm của Hệ phái.

4. Hồ sơ xin thụ giới:

-  Hồ sơ thụ giới gồm:

+ Đơn xin thụ giới cho đệ tử của Thầy Nghiệp sư (có ý kiến chấp thuận của Ban Trị sự PG cấp huyện) (03 bản)

+ Sơ yếu lý lịch (03 bản)

+ Lý lịch tư pháp (01 bản)

+ Giấy khám sức khỏe (01 bản)

+ Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân photo (01bản)

+ Các bằng cấp theo quy định photo (01 bản)

+ 04 ảnh 3x4

-                                           Nếu giới tử tỉnh ngoài phải có giấy giới thiệu của Ban Trị sự Phật giáo cấp tỉnh.

- Hồ sơ xin thụ giới phát hành tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh từ ngày 02 tháng 10 năm 2020.

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 04/12/2020 (ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý).

5. Thời gian tổ chức Đại giới đàn:

- Thời gian hành sám:  từ ngày 09 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020.

                                       (từ ngày 25/10 đến ngày 2/11 năm Canh Tý)

- Thi sơ khảo: ngày 16 tháng 12 năm 2020 (ngày 03/11/năm Canh Tý)

- Đăng đàn thụ giới: 17 tháng 12 năm 2020 (ngày 04 /11 năm Canh Tý)

Vậy Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị các Thầy Nghiệp sư, các giới tử chuẩn bị được tốt, nộp hồ sơ đúng thời gian quy định để Ban tổ chức Đại giới đàn xét duyệt, đăng ký thụ giới đúng kế hoạch.

 
 

Tin cùng chuyên mục