Tìm hiểu về chữ Hiếu trong đạo Nho và đạo Phật

Tìm hiểu về chữ Hiếu trong đạo Nho và đạo Phật

Ngày: 13/09/17 5886 lượt xem
TLYT - Trong mỗi truyền thống tôn giáo, hiếu được quan niệm và quy định thực hành khác nhau. Ở Việt Nam, đạo Nho và đạo Phật là hai tôn giáo hay hai học thuyết có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần của người dân Việt. Trừ một ...
Lời Phật dạy... qua tranh.

Lời Phật dạy... qua tranh.

Ngày: 19/06/17 8779 lượt xem
Mẹ ơi Phật có dạyNgười ít giận, hay cườiLòng thanh trong, trí sángNhư trăng sao trên trời.