Vua Trần Nhân Tông và tinh thần "Bụt ở trong nhà"

Vua Trần Nhân Tông và tinh thần "Bụt ở trong nhà"

Ngày: 15/11/19 1373 lượt xem
TLYT  - Nói đến tinh thần "Hòa quang đồng trần" tức là nói đến tinh thần nhập thế của đạo Phật, lấy ánh sáng của đức Phật để thắp sáng trần gian, “sống trong lòng thế tục, hòa ánh sáng của mình trong cuộc đời bụi bặm”, và biết ...
Phật hoàng Trần Nhân Tông chủ trương truyền bá Phật giáo bằng tiếng Việt

Phật hoàng Trần Nhân Tông chủ trương truyền bá Phật giáo bằng tiếng Việt

Ngày: 26/01/19 1600 lượt xem
TLYT - " Đức Phật Thích Ca kiên quyết bác bỏ tín điều thần khải của kinh Veda và đẳng cấp Bà-la-môn là đẳng cấp tối thượng v.v…Ngài khẳng định mọi tiếng nói, kể cả tiếng Sanskrit chỉ có một giá trị quy ước, và mọi ...
Tư tưởng Thiền học của Phật Hoàng Trần Nhân Tông qua thi kệ cư Trần Lạc Đạo

Tư tưởng Thiền học của Phật Hoàng Trần Nhân Tông qua thi kệ cư Trần Lạc Đạo

Ngày: 28/11/18 1270 lượt xem
TLYT - Phật hoàng Trần Nhân Tông là con cả của vua Trần Thánh Tông, sinh năm Mậu Ngọ (1258), đăng quang từ năm 1279 với niên hiệu Thiệu Bảo (1279 - 1284) và Trùng Hưng (1285 - 1293); sau đó, lên làm Thái thượng hoàng, nhường ngôi cho ...
Vua Trần Nhân Tông và tinh thần "Bụt ở trong nhà"

Vua Trần Nhân Tông và tinh thần "Bụt ở trong nhà"

Ngày: 12/11/18 1618 lượt xem
TLYT - Nói đến tinh thần "Hòa quang đồng trần" tức là nói đến tinh thần nhập thế của đạo Phật, lấy ánh sáng của đức Phật để thắp sáng trần gian, “sống trong lòng thế tục, hòa ánh sáng của mình trong cuộc đời bụi bặm”, và biết cách biến sứ mệnh đạo Phật thành lý tưởng phụng sự cho đời, giải thoát khổ đau cho cá ...
Nét đặc trưng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Nét đặc trưng của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Ngày: 08/06/18 1173 lượt xem
TLYT - Thiền phái Trúc Lâm thể hiện đậm bản sắc dân tộc ở chỗ, sau khi đánh đuổi quân xâm lược, đất nước thái bình thì các Thiền sư trở về với việc tu hành và nghiên cứu để đưa hiểu biết của mình đến với người dân. Dầu ...