Xuân hiểu - Trần Nhân Tông


春曉 

睡起啟窗扉,

不知春已歸。

一雙白蝴蝶,

拍拍趁花飛。


Xuân hiểu

Thuỵ khởi khải song phi,
Bất tri xuân dĩ quy.
Nhất song bạch hồ điệp,
Phách phách sấn hoa phi.

Dịch nghĩa:

Sớm xuân

Ngủ dậy mở cánh cửa sổ,
Không ngờ mùa xuân đã về.
Một đôi bướm trắng,
Phần phật cánh, bay đến với hoa.

(Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988)

 
Tham khảo bản dịch thơ:
 
Một sớm xuân
 
Thức dậy mở cửa sổ
Ô kìa xuân đã về!
Một đôi bươm bướm trắng
Dập dờn bên khóm hoa. 
(Thích Nữ Mai Anh)