Chùa Ba Vàng công bố báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội


TLYT - Chiều tối 28.7, trên các kênh truyền thông của Chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) đã đồng loạt đăng tải văn bản công bố Báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, trong Báo cáo này Chùa Ba Vàng cho biết, chỉ thực hiện đối với tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội kể từ ngày 19.3.2023 đến ngày 30.4.2023. Đồng thời, cho rằng điều này đúng với quy định tại Thông tư số 04 của Bộ Tài chính và Công văn hướng dẫn số 62 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

"Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 775 của Bộ Tài chính, thì thời kỳ kiểm tra là “năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 04 thì “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19.3.2023". Trước khi Thông tư số 04 có hiệu lực thi hành, các cơ sở tôn giáo không tách riêng các loại tiền công đức do chưa có quy định và hướng dẫn", Báo cáo dẫn chứng.

Chùa Ba Vàng chính thức báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội -0 

Báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được đăng tải trên trang Facebook Chùa Ba Vàng (ảnh chụp màn hình)

Về loại tiền công đức, tài trợ được báo cáo, Chùa Ba Vàng cũng chỉ thực hiện báo cáo việc quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Cơ sở được Chùa Ba Vàng đưa ra để bảo vệ quan điểm này, là: “Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19.1.2023 của Bộ Tài chính đã khẳng định “Thông tư này không điều chỉnh quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo”. Theo quy định tại mục 13 Công văn số 62/HĐTS-VP1 ngày 20.2.2023 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thực hiện Thông tư số 04 thì "thông tin cung cấp khi được cơ quan chức năng có thấm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật là thông tin về quản lý, thu chi tài chính cho công tác to chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, không phải là thông tin về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo và tiền công đức, tài trợ cho nhà tu hành. Quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 775/QĐ-BTC ngày 12.4.2023 của Bộ Tài chính thì nội dung kiểm tra chỉ là "Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội".

Báo cáo của Chùa Ba Vàng cho thấy, tổng sổ thu công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trong khoảng thời gian nói trên là: 4.164.500.000 đồng và nhà chùa cũng thực hiện chi hết số thu cho hoạt động từ thiện, nhân đạo. Chi tiết về các khoản chi được hiển thị đầy đủ trong Báo cáo gửi đến UBND TP. Uông Bí (Quảng Ninh).  

Trước đó, ngày 21.7.2023, Bộ Tài chính có Báo cáo số 119/BC-BTC về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất kế hoạch kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc; trong đó, không có số liệu báo cáo của chùa Ba Vàng.

Liên quan đến việc này, Chùa Ba Vàng đã liên tiếp phát hành 3 thông cáo khẳng định, không nhận được văn bản yêu cầu thực hiện. Đến ngày 24.7 vừa qua, mới nhận được Văn bản số 2240/UBND-TCKH của UBND TP Uông Bí về việc báo cáo việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình, chùa trên địa bàn thành phố. Văn bản này đề nghị, chùa Ba Vàng hoàn thành báo cáo nội dung quản lý tiền công đức theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC  trước ngày 28.7.2023.

Phong Nam - Trí Trung

Nguồn: Đại Biểu Nhân Dân

 


Tin cùng chuyên mục