Di tích chùa Trại Cấp, tỉnh Quảng Ninh được cấp phép khai quật khảo cổTLYT – Ngày 2/7/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam khai quật khảo cổ tại di tích chùa Trại Cấp (còn gọi là chùa Trại Cắp) thuộc thôn Linh Tràng, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, thời gian khai quật khảo cổ di tích tiến hành từ ngày 15/7/2021 đến ngày 15/10/2021, trên diện tích 400m2. Chủ trì khai quật là bà Lê Thị Liên, Hội Khảo cổ học Việt Nam.

 
Di tích chùa Trại Cấp, tỉnh Quảng Ninh 

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản Văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Ngòai ra, sau khi kết thúc đợt khai quật, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh và Hội Khảo cổ học Việt Nam phải có báo cáo kết quả khai quật và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã khai quật trong thời gian chậm nhất 01 (một) tháng, gửi về Bộ VHTTDL.

Mai Anh


Tin cùng chuyên mục