CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - HỘI THỨ NHẤT (BÌNH GIẢNG)

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ - HỘI THỨ NHẤT (BÌNH GIẢNG)

Ngày: 20/05/20 1923 lượt xem
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Hội Thứ Nhất  (Trúc Lâm Sơ Tổ Trần Nhân Tông)Mình ngồi thành thị; nết dùng sơn lâm.Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính; nửa ngày rồi tự tại thân tâm.Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quýThị phi tiếng lặng, được dầu ...
Thiên Trường vãn vọng - Thơ Trần Nhân Tông

Thiên Trường vãn vọng - Thơ Trần Nhân Tông

Ngày: 20/03/19 2186 lượt xem
天長晚望  村後村前淡似煙,半無半有夕陽邊。牧童笛裡歸牛盡,白鷺雙雙飛下田。Thiên Trường vãn vọng Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên, Bán vô, bán hữu tịch dương biên. Mục đồng địch lý quy ngưu tận, Bạch lộ song song phi há điền. Dịch nghĩa: Dạo chơi ngắm cảnh chiều ở Thiên Trường ...
Xuân hiểu - Trần Nhân Tông

Xuân hiểu - Trần Nhân Tông

Ngày: 20/03/19 2038 lượt xem
春曉 睡起啟窗扉,不知春已歸。一雙白蝴蝶,拍拍趁花飛。Xuân hiểu Thuỵ khởi khải song phi, Bất tri xuân dĩ quy. Nhất song bạch hồ điệp, Phách phách sấn hoa phi. Dịch nghĩa: Sớm xuân Ngủ dậy mở cánh cửa sổ, Không ngờ mùa xuân đã về. Một đôi bướm trắng, Phần phật cánh, ...
Cư trần lạc đạo

Cư trần lạc đạo

Ngày: 02/06/18 2150 lượt xem
TLYT  - Mỗi người đều có Phật tính, như trong nhà ai cũng có của báu. Giáo pháp của đạo Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn tu, giống như nhiều dòng sông về chung một bến bờ giác ngộ và giải thoát.  Trúc Lâm Yên Tử ...